Pamflet

Pamflet voor een veilig fietsbeleid in Herzele

 

De Fietsersbond Herzele is een onafhankelijke vereniging die het gebruik van de fiets wil stimuleren en ijvert voor een veilige en aangename fietsomgeving. Hiervoor willen we een aanspreekpunt en gesprekspartner zijn op het vlak van fietsbeleid. Verder willen we werk maken van fietsvriendelijke infrastructuur voor alle deelgemeenten van Herzele en dit op een oplossingsgerichte, creatieve en wervende wijze.

Concreet ijveren we voor:

 • het promoten van de fiets als een logische keuze voor korte en middellange verplaatsingen
 • de fietsvriendelijkheid als aandachtspunt in het gemeentelijk beleid
 • de fietsveiligheid van de verkeersinfrastructuur en verkeersregels op maat van de fietser

 

Verkeersknelpunten september 2017

 

Allereerst willen wij de gemeente een pluim geven voor de renovatie van de trambaan, de Tramzate en de recente verbinding met de Kloosterstraat, fietspad langs de Molenstraat, …

 

In dit pamflet willen we graag de aandacht vestigen op enkele eenvoudig te verbeteren onveilige verkeerssituaties en hiervoor meteen een voorstel van oplossing aanreiken.

We rekenen erop dat het gemeentebestuur binnen het jaar het nodige zal doen om deze situaties te verbeteren. We houden de lijst beperkt en realiseerbaar, zodat de voorgestelde verbeteringen probleemloos binnen het huidige beleidskader kunnen worden doorgevoerd.

De Fietsersbond Herzele zal deze punten op de Autovrije zondag van 2018 evalueren en van daaruit graag nieuwe voorstellen doen.

 

 1. Parkeren op het fietspad langs de trambaan achter het Atheneum ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Rochusstraat (coordinaten: 50.8937132,3.8881903)
 2. Parkeren op het fietspad dat de Groenlaan kruist aan het Schepenhuis (coordinaten: 50.8843188,3.8927151)
 3. Parkeren op het fietspad naast de langsweg op de Groenlaan

voor punt 1, 2 en 3 Suggestie : strenger optreden van de Politie

 1. De Trambaan kruist op twee plaatsen de openbare weg: Bokstraat (coordinaten: 50.878718, 3.892485) en Schoonderhage (coordinaten: 50.864204, 3.894189). Auto’s hebben hier voorrang. Een aantal ongevallen hebben aangetoond dat dit een zeer gevaarlijke situatie is. De hindernissen voor fietsers worden regelmatig weggenomen door onderhoudsdiensten en landbouwers, waardoor deze niet meer afremmen. Dezelfde situatie doet zich voor waar de trambaan de Sint-Rochusstraat kruist (coordinaten: 50.893368, 3.887632). Het is vooral gevaarlijk voor jonge kinderen die niet altijd beseffen dat ze plots de autoweg kruisen.

Suggestie : plaatsen van borden “opgelet overstekende fietsers” en het plaatsen van een verkeersremmer (kleine drempel). Het is veiliger om het autoverkeer af te remmen op plaatsen waar door het herwaarderen van de trambaan een veilige, doorlopende fietsweg gecreëerd wordt.

 1. Het kruisen van de langsweg op de Groenlaan vanuit Evendael (coordinaten: 50.884064, 3.892635) is gevaarlijk en moeilijk. Er is wegens de parkeerplaats nauwelijks ruimte voor fietsers en voetgangers en ook hier kruist men het doorgaand verkeer dat omwille van voorrang de snelheid niet aanpast. Vooral tijdens de marktdag en op de middag ontstaan hier gevaarlijke toestanden met schoolgaande jongeren en kinderen.

Suggestie : plaatsen van borden “opgelet overstekende fietsers” en het plaatsen van een verkeersremmer (kleine drempel). Het verbreden van fiets- en voetpad is eveneens noodzakelijk.

 1. Fietsen langs de Sint-Rochusstraat is een gevaarlijke onderneming. Deze weg wordt als sluipweg gebruikt als verbinding tussen Herzele en Borsbeke. Doorgaand verkeer moet hier verhinderd worden. Hetzelfde geldt voor de Ternatstraat tussen de Kouterstraat en Bergafstraat.

Suggestie : doorgaand verkeer verbieden. Strengere politiecontrole. Autowerende ingrepen (bvb drempels leggen).

 

Op langere termijn vragen wij om de voorrang op de bovenvermelde plaatsen te wijzigen in het voordeel van de fietsers.

 

Fietsersbond positieve gesprekspartner

 

Naast de aanpak van bovenstaande knelpunten op korte termijn wil de fietsersbond zichzelf uitdrukkelijk als gesprekspartner aanbieden bij de ontwikkeling en uitvoering van de plannen voor:

 • de herinrichting van het kruispunt aan en de renovatie van de Provincieweg,
 • de heraanleg van de Populierenstraat,
 • de aanpassing van de Schipstraat,
 • de aanleg van de fietsersbrug,
 • de aanleg van het fietspad langs de spoorweg
 • en dit als adviserende en ondersteunende organisatie.

 

We willen ook graag betrokken worden bij fietsgerelateerde initiatieven vanuit de gemeente zoals “woensdag fietsdag”, “ecosportief herzele” en andere.

 

Op die manier willen wij graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een veilig fietsbeleid in onze gemeente.